Szakmai alázat

Két jog, ami megvéd a harcművészek közötti szektás mentalitásától...

A tévedés joga

Akár az élet, az önvédelem és a harc témája is túl bonyolult és sokrétű, ezért senki sem tudhat és tapasztalhat meg mindent. Mindenki hozzátehet a valóság megismeréséhez, de senkinek sem lehet tévedhetetlen véleménye.

Emberek persze hihetnek ilyesmit magukról – ami önhittség –, illetve másokról – ami egyesek bálványozásához és mások lenézéséhez vezet. Ezzel el lehet ugyan nyomni a belső bizonytalanság érzését, de egyúttal a növekedés lehetőségét is. 

Muszáj magunknak és másoknak is fenntartani a tévedés és a részleges tudás jogát. Így egyfelől mi magunk korrigálhatók maradunk, másfelől másoktól sem fogunk elvárni mindentudást.

A változás joga

Ahogy az életünkre, úgy az önvédelem tanulására is igaz, hogy mindenki úton van, és tart valamerre, és közben a dolgokról változhat a szemlélete. 

Mindenki eleve olyan harcművészetet, küzdősportot vagy önvédelmi rendszert választ, vagy idővel olyan rendszerre tér át, amelyik megfelel az erőszakról és az önvédelemről szóló éppeni hiedelmeinek és tapasztalatainak, az élethelyzetének és a fizikai állapotának, illetve az eredményeinek és a csalódásainak. 

Muszáj magunknak és másoknak is fenntartani a változás jogát. Így magunkról és másokról is el tudjuk képzelni a fejlődést, és magunkat vagy másokat sem temetünk el aktuális hibákba.

Valóság, korlátok és tisztelet

A valóság mindig sokkal több nálunk, akik próbáljuk megismerni. Senkit sem ér a valóság egésze. Aki azt hiszi, hogy az ő életébe és tehetségébe belefért minden lehetséges probléma és ezek sikeres kezelése, az még mindig a maga kis világában él, ahol másokat nem is lát szívesen.

Ha a valóság tanulói akarunk maradni, és nem akarunk az illúzió mestereivé válni, csak azt kell belátnunk, hogy nekünk is megvannak a határaink, ahogy kedvenc iskolánknak, mesterünknek is. 

Így több tisztelettel gondolhatunk más iskolák gyakorlóira is, mint embertársainkra, akikkel együtt keresünk megoldásokat az élet egyik bonyolult és nehéz területén, az erőszak világában.

0
 .