Gyakran ismétlődő kérdések
Általában a Safeness Programról

A SAFENESS-RŐL

Mit jelent a safeness szó?

 • Angol szó, jelentése biztonság vagy biztonságosság. A „fitness” és a „wellness” mintájára egy civil önvédelmi program neve.
 • Hazai védjegyeztetése folyamatban van.

Minek kell egy ilyen képzés?

Amit naponta csinálunk, arra oda se kell figyelni, megy rutinból, ezért nem kell külön gyakorolni. 

 • Ami azonban ritkán történik, váratlanul, nehezen átlátható helyzetben, nehezen kezelhető érzések közepette, és a tét is nagy, arra fel kell készülni, ahhoz gondolatban, érzelmileg és fizikailag is hozzá kell szokni. 
 • Az önvédelmi képzés „laboratóriumi” körülményei között ez lehetséges is.

Ennyi idő alatt?

A harcművészeti és más önvédelmi iskolákban tanított összetett- és finommozgásos készségeket valóban csak éveken át tartó sulykolással lehet elsajátítani. A Safeness más.

 • A Safeness Program fel tud készíteni a különféle helyzetek és belső folyamatok felismerésére és kezelésére, mindenre, ami a nyílt erőszakot megelőz(het)i.
 • A kézzel-lábbal program a természetes magatartásra és a zsigeri hárító reflexekre épül, azonnal betöltődő „fegyverzet” is olyan hétköznapi mozdulatokból áll, amelyeket már mindenki sokszor „gyakorolt”.
 • Az eszközös képzés is kéz-közeli tárgyak zsigeri és praktikus használatára tanít, illetve egy lapos marokbotszerű önvédelmi kulcstartó (a munió) alkalmazására.

A képzés azért gyors, hatékony és maradandó, mert aha-élményekre, ösztönökre és reflexekre épít, arra, ahogyan emberi lények maguktól reagálnak és természetesen mozognak. Idő inkább ahhoz kell, hogy a túlszocializálódott ember újra bízni merjen a saját védelmi mechanizmusaiban, és fel tudja hatalmazni magát a védekezésre. A fizikai fenyegetés okozta ijedtségtől a tudatos és hatékony visszatámadásig eljutni belső munkát követel, de a tréning éppen ebben tud segíteni.

A KÉPZÉSRŐL

Tényleg egyszerű? Nekem is?

Sokan azért nem kezdenek önvédelmet tanulni, mert nem akarják, hogy kiderüljön: esélyük sincs. Harcművész atléták és amazonok láttán sok átlagos képességű civil azt szűri le, hogy ő sosem fog így kinézni, ilyen tökéletesen mozogni és keményen fellépni, ezért inkább hagyja az egészet.

 • Mi azt akarjuk megmutatni, hogy mire képes bárki, testi-lelki alkattól függetlenül. Nem mások ideáljához kell felnőni, hanem a saját célunkhoz.
 • A cél nem a technikai tökéletesség, hanem a természetes, célszerű mozgás és a spontán alkalmazkodás képessége. 
 • A fizikai készségeknél fontosabb a lelki kész-ség, az pedig mindenkiben felépíthető.
 • A kontrollált agresszió – mint üzemmód-váltás egy kis időre – megtanulható, és ettől még rendes, kedves emberek maradunk.

Először lelkileg? Miért?

A tipikus önvédelmi képzés életveszélyes helyzetek fizikai hárítására fókuszál, az erőszak előzményeivel és a lélektani folyamatokkal ritkán foglalkozik. A Safeness szemléletében azonban a lelki felkészültség elsődleges fontosságú.

 • A konfliktusoknak több szintje van, a nyílt erőszak csak a csúcs. Alacsonyabb szinteken a konfliktus kezelése sok embernek jól megy, de a ragadozók felismerése és kezelése külön képzést igényel. Enélkül a konfliktus nyílt erőszakig fajul a ragadozó szándéka szerint.
 • A támadás először nem a testet, hanem a lelket éri: olyan érzelmi vagy idegrendszeri reakciót válthat ki, ami felülírhatja a gondolkodást és a cselekvési készséget. 
 • Léteznek érzelmi-erkölcsi gátak is, amelyek miatt valaki saját magának nem ad engedélyt az aktív védekezésre, visszatámadásra. 
 • Az elme irányítja a testet: a fizikai készség mentális-emocionális készen-létet igényel.
Az erőszak jelenségének megértése, a ragadozók típusainak felismerése, az aktív megelőzés, az ösztönös helyzetfelismerés és elkerülés, a (meta)kommunikatív határhúzás képessége olyan lelki erőt és tartást ad, ami miatt az ember már nem tűnik könnyű célpontnak, de ha mégis kell, akkor képes is a fizikai védekezésre.

A PROGRAMRÓL

Igényelhető?

 • Mint minden önvédelmi iskolának, nekünk is vannak saját szervezésű programjaink, amelyeket ezen az oldalon és a FB-on hirdetünk. 
 • A Programot azonban munkaidőben és hétvégén is el tudjuk vinni azoknak, akiknek nincs módjuk rendszeres edzésre járni, illetve saját iskolai, munkahelyi programjuk részeként szívesen vennék a miénket.

Van korhatár?

 • A komoly tematikából adódik a korhatár. Saját szervezésű programunkon 16 év felett lehet részt venni. Kiskorú a gondviselővel együtt vagy annak nyilatkozatával jöhet.
 • A középiskolai programon természetesen már 14 év felettiek is részt vehetnek a tanár jelenlétében és a gondviselő nyilatkozatával.

Mi a szakmai háttere?

A Safeness Program civil magánkezdeményezés, éveken át tartó kutatás és fejlesztés eredménye. A szubjektív személyes garanciánál fontosabb, hogy a Program tartalmi és módszertani alapja

 • Rory Miller (Chiron Training) és Tony Blauer (SPEAR System) nemzetközileg elismert munkássága 
 • a felhasznált és ajánlott szakirodalom
 • az ORFK-val és OKRI-val való konzultáció a hazai jogi keretekre való alkalmazásban
 • és szakmai-baráti kapcsolatok (nemzetközi PDR közösség, hazai edzők, rendőrök).

Csatlakoznék: létezik oktatói képzés?

A célunk az, hogy a Safeness Program minél több emberhez eljusson, ezért terveink szerint 2021-ben oktatói képzést indítunk mindazok számára, akiknek az önvédelem, a megelőzés és a fiatalok védelme ugyanúgy szívügye, mint nekünk. 

Lesz, akinek az egész anyag új, másnak csak hozzátesz ahhoz, amit már jól csinál. Remélem, a közös célban egymásra találunk! Ha az oktató képzés anyaga összeáll, oldalunkon és a FB-on is hirdetni fogjuk.

0
 .